15 Aralık 2008

11 Aralık 2008

SCREAM

SCREAM
You get up and somebody tells you where to go to
Uyanırsın ve biri sana nereye gideceğini söyler
When you get there everybody's telling you what to do
Oraya vardığında herkes yapman gerekeni söyler
Thank you, it's been another bloody Monday
Teşekkürler, bir felaket Pazartesi daha
And no one is asking what you wanted anyway
Ve kimse sormaz senin istediğin neydi diye Nein....
Hayır
nakarat:
Scream, til you feel it
Haykır, hissedene kadar
Scream, til you believe it
Haykır, inanana kadar
Scream, and when it hurts you
Haykır, ve canın yandığında
Scream it out loud
Yüksek sesle haykır
Scream, til you feel it
Haykır, hissedene kadar
SCREAM, til you believe it
Haykır, inanana kadar
Scream, everyone hates you
Haykır, herkes nefret ediyor senden
Scream it out loud
Yüksek sesle haykır
Scream, scream it out loud
Haykır, yüksek sesle haykır
Watch out, stay awake, they're lurkin
İzle, uyanık kal, gizleniyorlar
Obsess you, they are always workin
Sana takmışlar, her zaman çalışıyorlar
Frozen, everything you never asked for
Öyle kal, hiç istemediğin her şey
And one day it'll be too late and you're back for more
Ve bir gün çok geç olacak ve sen fazlası için geri döneceksin Nein...
Hayır
nakarat
Scream
Haykır
Back to zero, your time's about to come
Sıfıra geri dön, vaktin gelmek üzere
Let them know you're not just anyone
Senin herhangi biri olmadığını göster onlara
scream it out loud
Haykır, yüksek sesle haykır
Your time's about to come
Vaktin gelmek üzere nakarat
Shut-up
Kapa çeneni
No, can't you feel it
Hayır, hissedemiyor musun
No, can't you believe it
Hayır, inanamıyor musun
No, everyone hates you
Hayır, herkes nefret ediyor senden
Scream it out loud
Yüksek sesle haykır
No No No No No No
Hayır
Scream it out loud
Yüksek sesle haykır
Scream!
Haykır!

READY,SET,GO!

Tokio Hotel - Ready, Set, Go!Kasabada koşuşuyorduk
Duyularımız bastırılmıştı
Daha önce bulunmadığımız bir yer değildi
Yaşamayı öğrendik
ve sonra Özgürlüğümüz son buldu
Bu duvarı yıkmamız gerek
Bir yalanı yaşamak için çok genç
Gözlerime bak
Hazır, dikkat, başla!
Şimdi koşu zamanı Gökyüzü değişiyor,
biz bir olduk
Beraber bunu yapabiliriz
Dünya yıkılırken
Geriye dönme
Yine geriye bakıyoruz
Yalnızlık ve acıda
Hiç bu kadar uyanık olmamıştım
Yavaşça nefes al ve ver
Bulutların ardında bir yerlerde
Sabah olduğunu görebiliyorum
Bir yalanı yaşamak için çok genç
Gözlerime
Hazır, dikkat, başla!
Şimdi koşu zamanı Gökyüzü değişiyor,
biz bir olduk
Beraber bunu yapabiliriz
Dünya yıkılırken
Geriye dönme
Şimdi hepsini geride bırak
Son duvar yıkılıyor
İşte biz buyuz
Şimdi hiçbir şey bizi durduramaz
Sana şu an söz veriyorum
Seni asla hayal kırıklığına uğratmayacağım
Hazır, dikkat, başla!
Şimdi koşu zamanı
Gökyüzü değişiyor,
biz bir olduk
Beraber bunu yapabiliriz
Dünya yıkılırken
Arkanı dönme
Hazır, dikkat, başla!
Şimdi koşu zamanı
Gökyüzü değişiyor,
biz bir olduk
Beraber bunu yapabiliriz
Dünya yıkılırken
Geriye dönme

(orjinal)


We were running through the town
Our senses had been drowned
A place we hadn't been before
We learned to live and then
Our freedom came to an end
We have to break down this wall
Too young to live a lie
Look into my eyes
Ready, set, go it's time to run
The sky is changing we are warned
Together we can make it while the world is crashing down
Don't you turn around
We are looking back again
Our loneliness and pain
Never been so wide awake
Breathe slowly in and out *somewhere behind the clouds*
I can see the morning break
Too young to live a lie
Look into my eyes
Ready, set, go it's time to run
The sky is changing we are warned
Together we can make it while the world is crashing down
Don't you turn around
Leave it all behind you now
The final wall is breaking down
We are all it's all about
Nothing can stop us now
I promise you right now
I never let you down
Ready, set, go it's time to run
, The sky is changing we are warned
Together we can make it while the world is crashing down
Don't turn around
Ready, set, go it's time to run
The sky is changing we are warned
Together we can make it while the world is crashing down
Don't you turn around
Don't you turn around
Don't you turn around

MOONSOON

MOONSOON


>I'm starring at a broken door
>Kırık bir kapıda ben dondum
>There's Nothing Left Here Anymore
>Burada kalan daha fazla hiçbirşey yok
>My Room Is Cold
>Odam soğuk
>It's making me insane
>Beni delirtiyor
>I've Been Waiting Here So Long
>Burada çok uzun bekledim
>But Now The moment seems to've come
>Ama şimdi sahip olmak gibi geliyor
>I see the dark clouds coming up again
>Yine yukarda kara bulutlar görüyorum
>Running Through The Monsoon
>Muson'un arasından koşuyorum
>Beyond the world
>Dünya'nın ötesinde
>To The End of time
>Sona doğru
>Where The Rain won't hurt
>Yağmur nereyi incitmeyecek
>Fighting the storm
>Fırtınayla boğuşmak
>Into the blue
>Maviliğin içine
>When I Lose Myself
>Kendimi kaybettiğim zaman
>I'll think of you
>Seni düşüneceğim
>Together We'll Be Running Somewhere New
>Yeni yerlere koşacağız
>Through the monsoon
>Musonun arasından
>Just Me And You
>Sadece ben ve sen
>A Half Moon's Fading From my sight
>Yarım ay manzaramdan soluyor
>I see your vision in it's Light
>Onun içinde ışığının hayalini görürüm
>But now it's gone and left me so alone
>Ama o gidiyor ve beni yalnız bıraktı
>I know i have to find you now
>Seni bulmak zorundayım biliyorum
>Can hear your name
>Senin adını duyduğum da
>I don't Know How
>Ne yapacağımı bilmiyorum
>Why can't we make this darkness feel like home
>Neden Yapamıyoruz Karanlık evimi seviyor
>Running Through The Monsoon
>Muson'un arasından koşuyorum
>Beyond the world
>Dünya'nın ötesinde
>To The End of time
>Sona doğru
>Where The Rain won't hurt
>Yağmur nereyi incitmeyecek
>Fighting the storm
>Fırtınayla boğuşmak
>Into the blue
>Maviliğin içine
>When I Lose Myself
,>Kendimi kaybettiğim zaman
>I'll think of you
>Seni düşüneceğim
>Together We'll Be Running Somewhere New
>Yeni yerlere koşacağız
>And Nothing Can Hold Me Back From You
>Ve geri geldiğinde bende hiç birşey kalmayacak
>Through the monsoon
>Musonun arasındaHey Hey
>Hey HeyI'm Fighting All it's power
>Bütün gücümle boğuşuyorum
>Coming in my way
>Yola geldim
>Let it take me straight to you
>Sana doğru
>I'll be running night and you
>Gece gündüz koşacağım
>I'll be with you soon
>Ben yakında seninle olacağım,
>Just Me And You
>Sadece ben ve sen
>We'll be there soon, so soon
>Çok geçmeden orada olacağız,
>Running Through The Monsoon
>Muson'un arasından koşuyorum
>Beyond the world
>Dünya'nın ötesinde
>To The End of time
>Sona doğruWhere The Rain won't hurt
>Yağmur nereyi incitmeyecek
>Fighting the storm
>Fırtınayla boğuşmak
>Into the blue
>Maviliğin içine
>When I Lose Myself
>Kendimi kaybettiğim zaman
>I'll think of you
>Seni düşüneceğim
>Together We'll Be Running Somewhere New
>Yeni yerlere koşacağız
>And Nothing Can Hold Me Back From You
>Ve geri geldiğinde bende hiç birşey kalmayacak
>Through the monsoon
>Musonun arasında
>Through the monsoon
>Musonun arasında
>Just me and you
>Sadece ben ve sen
>Through the monsoon
>Musonun arasında
>Just me and you
>Sadece ben ve sen

BY YOUR SİDEBY YOUR SİDE


No one knows how you feel


Hiç kimse senin nasıl olduğunu bilemez


No one there you'd like to see


Orada hiç kimse senin gibi görmeyi sevmez


The day was dark and full of pain


Gün karanlık ve acıyla doluydu


You write help with your own blood


Sen kendi kanınla yardım yazarsın


Because hope is all you've got


Çünkü umut senin sahip olduklarındır.


You open up your eyes


Gözlerini açarsın.


But nothings changed


Ama hiçbir şey değişmedi


I don't want to cause you trouble


Ben senin rahatsız olmana sebep olmak istemem


Don't wanna stay too long


Burada çok kalmayı isteme


I just came here to say to you


Ben sadece sana söylemek için buraya gelirim.


Turn aroundben ordayım.


If you want it's me you'll see


Eğer isterse
far or near
Sayma
I am here


Arkanı dönsenin görecek olduğun şey benim.


Doesn't countuzak veya yakın


I can hold you when you reach for me


Ben bana eriştiğin zaman seni tutabilirim.


If the world makes you confused


Eğer dünya seni şaşırtırsa


And your senses you seem to lose


Ve senin duyguların
I am here


Bak uzak veya yakın


I am by your side


Ben senin tarafındayım


Just for a little while


Sadece tatlı bir an için


Turn around


Arkanı dön


Turn around
ben oradayım


Turn around


Arkanı dön


Doesn't count
uzak veya yakın


Turn around


Arkanı dön


If you want it's me you'll see


Eğer istersen
I am here


Arkanı dön
far or near


Sayma uzak veya yakın


I am by your side


Ben senin tarafındayım


Just for a little while


Sadece tatlı bir an için


We'll make it if we try


Eğer denersek biz onu yapacağız.

6 Aralık 2008

tokio hotel


ELEKTRO GİTAR


ELEKTRO GİTAR HAKKINDA BİLGİ
Elektrik gitar, sesini manyetikleri aracılığı ile elektrik akımına dönüştüren ve bir amplifikatör ile bu akımdan ses elde edilmesine olanak tanıyan bir gitar türüdür. Yarattığı sinyalin değiştirilebilir olması, ve zamanında bir devrim niteliği taşıyan yükseklikte bir sese sahip olması nedeniyle, kullanım alanı çok genişlemiş bir gitar türüdür.
Elektronikteki gelişmeler ile tonal olarak sınırları 1960 lardan sonra iyiden iyiye artan elektro gitar, günümüzün en bilindik enstrümanlardan biri haline gelmişti

BATERİ


BATERİ HAKKINDA BİLGİ


Bateri, Fransızca'dan gelmiş bir kelimedir. Vurmalı çalgılar takımına denir. Şarkılardaritm tutmaya yarar.Çoğunluğun düşündüğü gibi bateri(davul) çok hızlı olmaktan ibaret değildir. Denge ve akıcılık gerekir. Düzenli olarak metronom ile çalışmalı ve üçlemeler, double-stroke vb. gibi teknikler üzerinde alıştırma yapmalısınız. Bu müzik aleti müzik kulağı gerektirir. Fakat müzik kulağınız çok iyi değilse bu enstrümanı notalı bir şekilde de kullanabilirsiniz. İnanılmaz aksak eserler mevcuttur ve bunun için yukarıdaki şeyler gerekir; Müzik Kulağı, Düzenli Alıştırma, Denge. Bunlardan hiçbiri olmaz ise ve sadece çok hızlıysanız hiçbir işinize yaramaz...Standart bir bateri, 5 davul ve iki zilden oluşur. Davullar trampet (snare drum), tom1, tom2 (bunlara altolar da denir), floor tom (ya da bass tom tom) ve bas davul(cross ya da kick de denir)dur. Ziller ise Hi-Hat ve Ride dır. Standart bir bateriye davul olarak Octoban, Gong bass ya da bir bas davul daha vs., zil olarak Crash, China, Splash, Raw ya da Bell bell vs. ilave edilebilir.Davul çalmak için kullanılan sopalara baget denir. Fakat müzik türüne göre baget yerine fırça ya da tokmak da kullanılabilir. Değişik kalınlıklarda ve uzunluklarda bagetler mevcuttur. Çok ince bagetler genellikle jazz müzikte kullanılır. En çok kullanılan baget türleri, 5A ve 5B dir. Bagetler tahta olur, ancak elleri kuvvetlendirmek için demir bagetler de kullanılabilir.

3 Aralık 2008