11 Aralık 2008

MOONSOON

MOONSOON


>I'm starring at a broken door
>Kırık bir kapıda ben dondum
>There's Nothing Left Here Anymore
>Burada kalan daha fazla hiçbirşey yok
>My Room Is Cold
>Odam soğuk
>It's making me insane
>Beni delirtiyor
>I've Been Waiting Here So Long
>Burada çok uzun bekledim
>But Now The moment seems to've come
>Ama şimdi sahip olmak gibi geliyor
>I see the dark clouds coming up again
>Yine yukarda kara bulutlar görüyorum
>Running Through The Monsoon
>Muson'un arasından koşuyorum
>Beyond the world
>Dünya'nın ötesinde
>To The End of time
>Sona doğru
>Where The Rain won't hurt
>Yağmur nereyi incitmeyecek
>Fighting the storm
>Fırtınayla boğuşmak
>Into the blue
>Maviliğin içine
>When I Lose Myself
>Kendimi kaybettiğim zaman
>I'll think of you
>Seni düşüneceğim
>Together We'll Be Running Somewhere New
>Yeni yerlere koşacağız
>Through the monsoon
>Musonun arasından
>Just Me And You
>Sadece ben ve sen
>A Half Moon's Fading From my sight
>Yarım ay manzaramdan soluyor
>I see your vision in it's Light
>Onun içinde ışığının hayalini görürüm
>But now it's gone and left me so alone
>Ama o gidiyor ve beni yalnız bıraktı
>I know i have to find you now
>Seni bulmak zorundayım biliyorum
>Can hear your name
>Senin adını duyduğum da
>I don't Know How
>Ne yapacağımı bilmiyorum
>Why can't we make this darkness feel like home
>Neden Yapamıyoruz Karanlık evimi seviyor
>Running Through The Monsoon
>Muson'un arasından koşuyorum
>Beyond the world
>Dünya'nın ötesinde
>To The End of time
>Sona doğru
>Where The Rain won't hurt
>Yağmur nereyi incitmeyecek
>Fighting the storm
>Fırtınayla boğuşmak
>Into the blue
>Maviliğin içine
>When I Lose Myself
,>Kendimi kaybettiğim zaman
>I'll think of you
>Seni düşüneceğim
>Together We'll Be Running Somewhere New
>Yeni yerlere koşacağız
>And Nothing Can Hold Me Back From You
>Ve geri geldiğinde bende hiç birşey kalmayacak
>Through the monsoon
>Musonun arasındaHey Hey
>Hey HeyI'm Fighting All it's power
>Bütün gücümle boğuşuyorum
>Coming in my way
>Yola geldim
>Let it take me straight to you
>Sana doğru
>I'll be running night and you
>Gece gündüz koşacağım
>I'll be with you soon
>Ben yakında seninle olacağım,
>Just Me And You
>Sadece ben ve sen
>We'll be there soon, so soon
>Çok geçmeden orada olacağız,
>Running Through The Monsoon
>Muson'un arasından koşuyorum
>Beyond the world
>Dünya'nın ötesinde
>To The End of time
>Sona doğruWhere The Rain won't hurt
>Yağmur nereyi incitmeyecek
>Fighting the storm
>Fırtınayla boğuşmak
>Into the blue
>Maviliğin içine
>When I Lose Myself
>Kendimi kaybettiğim zaman
>I'll think of you
>Seni düşüneceğim
>Together We'll Be Running Somewhere New
>Yeni yerlere koşacağız
>And Nothing Can Hold Me Back From You
>Ve geri geldiğinde bende hiç birşey kalmayacak
>Through the monsoon
>Musonun arasında
>Through the monsoon
>Musonun arasında
>Just me and you
>Sadece ben ve sen
>Through the monsoon
>Musonun arasında
>Just me and you
>Sadece ben ve sen

Hiç yorum yok: