11 Aralık 2008

BY YOUR SİDEBY YOUR SİDE


No one knows how you feel


Hiç kimse senin nasıl olduğunu bilemez


No one there you'd like to see


Orada hiç kimse senin gibi görmeyi sevmez


The day was dark and full of pain


Gün karanlık ve acıyla doluydu


You write help with your own blood


Sen kendi kanınla yardım yazarsın


Because hope is all you've got


Çünkü umut senin sahip olduklarındır.


You open up your eyes


Gözlerini açarsın.


But nothings changed


Ama hiçbir şey değişmedi


I don't want to cause you trouble


Ben senin rahatsız olmana sebep olmak istemem


Don't wanna stay too long


Burada çok kalmayı isteme


I just came here to say to you


Ben sadece sana söylemek için buraya gelirim.


Turn aroundben ordayım.


If you want it's me you'll see


Eğer isterse
far or near
Sayma
I am here


Arkanı dönsenin görecek olduğun şey benim.


Doesn't countuzak veya yakın


I can hold you when you reach for me


Ben bana eriştiğin zaman seni tutabilirim.


If the world makes you confused


Eğer dünya seni şaşırtırsa


And your senses you seem to lose


Ve senin duyguların
I am here


Bak uzak veya yakın


I am by your side


Ben senin tarafındayım


Just for a little while


Sadece tatlı bir an için


Turn around


Arkanı dön


Turn around
ben oradayım


Turn around


Arkanı dön


Doesn't count
uzak veya yakın


Turn around


Arkanı dön


If you want it's me you'll see


Eğer istersen
I am here


Arkanı dön
far or near


Sayma uzak veya yakın


I am by your side


Ben senin tarafındayım


Just for a little while


Sadece tatlı bir an için


We'll make it if we try


Eğer denersek biz onu yapacağız.

Hiç yorum yok: